AKTUALITY  
NÁŠ TÝM  
FOTO & VIDEO  
ŘÍKANKY A PÍSNIČKY  
PROJEKTY  
PODPORUJÍ NÁS  
ZAJÍMAVOSTI  
KONTAKT  
AKTUALITY
 
 
 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA         
 
Projekt pohybem k vitalitě a zdraví
Baby Club Česílko, z.s.
POHYBEM K VITALITĚ A ZDRAVÍ Realizace: 2017 – 2018 Projekt je realizován za podpory Nadace rozvoje zdraví (2017 – 2018) a za podpory Statutárního města Karviná (2018) LOGO v příloze O PROJEKTU V projektu "Pohybem k vitalitě a zdraví" se zaměřujeme na problematiku nedostatečné pohybové aktivity ve společnosti. Řešení v této oblasti spatřujeme ve zkvalitnění a rozšíření nabídky možností využití volného času, se zaměřením na pohybové aktivity. Důraz klademe na různorodost, tak aby si měly možnost z nabídky vybrat všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Účastnit se mohou jednotlivci, celé rodiny či skupiny společně. Činnosti budou probíhat zpravidla formou otevřených lekcí, nebo lekcí a kurzů, na které se mohou zájemci předem přihlásit. Pozornost věnujeme aktivitám, které lze provozovat venku na čerstvém vzduchu a těm, kde je nutné osvojení dovedností v dané oblasti. Po získání těchto dovedností a zkušeností se jim účastnici mohou věnovat sami, neorganizovaně, bez lektora ať už v přírodě, na hřišti, sportovišti či domácím prostředí. Přenesení získaných dovedností do dalšího života má být jedním z důležitých efektů projektu. V rámci projektu také probíhají plavání kojenců, batolat, rodičů s dětmi od tří let, plavecká přípravka a pohybové a relaxační aktivity pro děti od šesti do deíti let. Podrobné informace o jednotlivých akcích a termínech budeme průběžně zveřejňovat na aktualitách a na FB – Baby club Česílko, z.s.

 
 
 
 
 
osklivekacatko